Wystawy 2020:

Listopad 2020 - Ornitologiczne Mistrzostwa Śląska Papug i Ptaków Egzotycznych

11 listopad – 9.00 – przygotowywanie sali
11 listopad – 16.00 – przywożenie ptaków, wpuszczanie do klatek
12 listopad – ocena sędziowska
13 listopad – 9.00 - 17.00 - I dzień Mistrzostw (część otwarta dla zwiedzających)
14 listopad – 9.00 - 17.00 - II dzień Mistrzostw (część otwarta dla zwiedzających)
15 listopad – 9.00 - 16.00 - III dzień Mistrzostw (część otwarta dla zwiedzających)
15 listopad – od 16.00 – sprzątanie sali po Mistrzostwach


Podczas trwania wystaw obecność obowiązkowa w ustalonym wcześniej czasie.
Pokaz ptaków 2018 (zdjęcia).


Wystawa 2017 (relacja oraz zdjęcia).


Pokaz ptaków 2017 (zdjęcia).


Wystawa 2016 (relacja oraz zdjęcia).

copyright © 2016 by RSHPE Amazonka - wszelkie prawa zastrzeżone.