Terminy zebrań, spotkań i wystaw RSHPE Amazonka w 2019 roku:

19 styczeń – 10.00 (PGE) – Zamawianie obrączek na 2020r, sprawy bieżące, omówienie planów na cały rok, dyskusja na temat organizacji giełdy wraz ze Stowarzyszeniem Aves
1 marzec – 10.00 (PGE) – Odbiór obrączek, możliwość zamówienia kolejnych, sprawy bieżące, omówienie ewentualnego wyjazdu na giełdę do Nitry (około 330km, Słowacja)
5 kwiecień– 10.00 (PGE) – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia, odbiór obrączek, sprawy bieżące
23 maj – 16.00 – majówka w lesie w Książenicach (spotkanie integracyjne), pokaz sokołów Leśniczego
5 wrzesień – 16.00 - spotkanie integracyjne w Leśniczówce Książenice, pokaz sokołów Leśniczego w zależności od pogody
20 wrzesień – PGE lub PRIMA – zamawianie obrączek na 2021, sprawy bieżące, dyskusja na temat giełdy ze Stowarzyszeniem Aves
27 wrzesień – ewentualna giełda
4 październik – PGE lub PRIMA – omówienie wystawy, zgłaszanie ptaków na wystawę

11-15 listopad - Ornitologiczne Mistrzostwa Śląska Papug i Ptaków Egzotycznych 2020:
11 listopad – przygotowywanie sali, przywożenie ptaków
12 listopad – ocena sędziowska
15 listopad – od 16.00 – sprzątanie sali po wystawie

Podczas trwania wystawy obecność obowiązkowa w ustalonym wcześniej czasie.

21 grudzień – 18.30 (Prima) – spotkanie opłatkowe


copyright © 2016 by RSHPE Amazonka - wszelkie prawa zastrzeżone.