Terminy zebrań, spotkań i wystaw RSHPE Amazonka w 2018 roku:

28 styczeń – 10.00 (PGE) – walne zebranie członków, sprawozdanie po wystawie, zmiany w statucie, zamawianie obrączek na rok 2018, omówienie ewentualnego wyjazdu
25 luty – 10.00 (PGE) – dyskusja nad seminarium, odbiór obrączek na rok 2018
14 kwiecień – 9.00 (PGE) – Seminarium dla członków i wszystkich zainteresowanych - tematy: Mutacje barwne papug, Przygotowanie ptaków do wystawy, Żywienie ptaków
27 kwiecień – 18.30 (Prima) – sprawy bieżące, omówienie pokazu ptaków
12 maj – 15.00 – majówka w lesie w Książenicach

28-30 maj – pokaz ptaków z okazji dnia dziecka:
28 maj – 17.00 - przygotowywanie sali i przywóz ptaków
30 maj – 17.00 - sprzątanie sali po pokazie

24 sierpień – 18.30 (PGE) – nadzwyczajne walne zebranie - wybór skarbnika, sprawy bieżące, omówienie spotkania integracyjnego + zapisy, zamawianie obrączek na 2019
26 październik – 18.30 (PGE) – omówienie spraw związanych z wystawą – obecność obowiązkowa

7-11 listopad - Wystawa Główna 2018:
7 listopad – od 9.00 – przygotowywanie sali
7 listopad – 17.00 – 20.00 – przywożenie ptaków
8 listopad – ocena sędziowska
11 listopad – od 16.00 – sprzątanie sali po wystawie

Podczas trwania wystawy obecność obowiązkowa w ustalonym wcześniej czasie.

17 grudzień – 18.30 (Prima) – spotkanie opłatkowe


Protokoły z zebrań:


Protokół z zebrania z dnia 31.10.2016

27 styczeń 2019, 10:00
Fundacja PGE Energia Ciepła
Rybnik, ul. Podmiejskacopyright © 2016 by RSHPE Amazonka - wszelkie prawa zastrzeżone.