Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych zostało utworzone na zebraniu założycielskim 27 maja 2016 roku. Uczestniczyło w nim 12 osób, a byli to: Adam Bochenek, Artur Kupczak, Eugeniusz Kupczak, Marcin Kuś, Janusz Lazar, Mirosław Liszka, Rafał Lewandowski, Benedykt Paszek, Arkadiusz Pielorz, Michał Święty, Aleksander Ulfig, Bogdan Zniszczoł. Kilka dni później komitet założycielski złożył w sądzie stosowne dokumenty, co zaowocowało wpisem do KRS przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy dnia 18.08.2016.
 

7 wrzesień 2019, 16:00
Spotkanie integracyjne
Leśniczówka Książenice


29 wrzesień 2019, 10:00
Fundacja PGE Energia Ciepła
Rybnik, ul. Podmiejskacopyright © 2016 by RSHPE Amazonka - wszelkie prawa zastrzeżone.