Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka

Fundacja PGE Energia Ciepła

ul. Podmiejska 44

44-207 Rybnik

NIP: 642-319-68-06

Numer konta: 76 1020 2472 0000 6502 0506 7519


e-mail: kontakt@amazonka.rybnik.pl

Eugeniusz Kupczak - tel: 608 298 813

Arkadiusz Pielorz - tel: 508 221 563

28 styczeń 2018, 10:00
Fundacja PGE Energia Ciepła
Podmiejska 44, Rybnik
Walne Zebranie Członków
Obecność obowiązkowacopyright © 2016 by RSHPE Amazonka - wszelkie prawa zastrzeżone.