Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka

Fundacja PGE Energia Ciepła

ul. Podmiejska 43

44-207 Rybnik

NIP: 642-319-68-06

Numer konta: 44 1600 1462 1819 3185 6000 0001


e-mail: kontakt@amazonka.rybnik.pl

Eugeniusz Kupczak - tel: 608 298 813 (prezes)

Artur Foreiter - tel: 667 800 588 (wiceprezes)

Artur Kupczak - tel: 783 392 292 (sekretarz)

Sebastian Strzedula - tel: 607 778 369 (skarbnik)

brak


copyright © 2016 by RSHPE Amazonka - wszelkie prawa zastrzeżone.