Zarząd:
Eugeniusz Kupczak - prezes
Artur Foreiter - wiceprezes
Artur Kupczak - sekretarz
Barbara Kubiak - skarbnik
Aleksander Ulfig - członek zarządu
Adam Kurpas - członek zarządu
Sebastian Kubiak - członek zarządu

Komisja Kontroli Wewnętrznej:
Bogdan Zniszczoł - przewodniczący
Rafał Ruśniok - zastępca
Marcin Kuś - sekretarz

Koordynatorzy wystaw:
Adam Kurpas
Aleksander Ulfig
Michał Zychma  

brakcopyright © 2016 by RSHPE Amazonka - wszelkie prawa zastrzeżone.