Zarząd:
Eugeniusz Kupczak - prezes
Artur Foreiter - wiceprezes
Artur Kupczak - sekretarz
Sebastian Strzedula - skarbnik
Adam Kurpas - członek zarządu

Komisja Kontroli Wewnętrznej:
Aleksander Ulfig - przewodniczący
Rafał Ruśniok - zastępca
Radosław Sobala - sekretarz

Koordynatorzy wystaw:
Adam Kurpas
Aleksander Ulfig
 4 wrzesień, godz: 10:00
Siedziba Stowarzyszenia
Fundacja Elektrowni Rybnik
Podmiejska 43
copyright © 2016 by RSHPE Amazonka - wszelkie prawa zastrzeżone.