Zarząd:
Eugeniusz Kupczak - prezes
Artur Foreiter - wiceprezes
Artur Kupczak - sekretarz
Sebastian Strzedula - skarbnik
Adam Kurpas - członek zarządu

Komisja Kontroli Wewnętrznej:
Aleksander Ulfig - przewodniczący
Rafał Ruśniok - zastępca
Łukasz Jurytko - sekretarz

Koordynatorzy wystaw:
Adam Kurpas
Aleksander Ulfig
Michał Zychma  8 sierpień 2021, godz. 10:00
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Siedziba Stowarzyszenia - Fundacja Elektrowni Rybnik
copyright © 2016 by RSHPE Amazonka - wszelkie prawa zastrzeżone.