Zarząd:
Eugeniusz Kupczak - prezes
Artur Foreiter - wiceprezes
Artur Kupczak - sekretarz
Sebastian Strzedula - skarbnik
Adam Kurpas - członek zarządu

Komisja Kontroli Wewnętrznej:
Aleksander Ulfig - przewodniczący
Rafał Ruśniok - zastępca
Łukasz Jurytko - sekretarz

Koordynatorzy wystaw:
Adam Kurpas
Aleksander Ulfig
Michał Zychma  

brak


copyright © 2016 by RSHPE Amazonka - wszelkie prawa zastrzeżone.