Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych zostało utworzone na zebraniu założycielskim 27 maja 2016 roku. Uczestniczyło w nim 12 osób, a byli to: Adam Bochenek, Artur Kupczak, Eugeniusz Kupczak, Marcin Kuś, Janusz Lazar, Mirosław Liszka, Rafał Lewandowski, Benedykt Paszek, Arkadiusz Pielorz, Michał Święty, Aleksander Ulfig, Bogdan Zniszczoł. Kilka dni później komitet założycielski złożył w sądzie stosowne dokumenty, co zaowocowało wpisem do KRS przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy dnia 18.08.2016.

Kilkanaście tygodni po powstaniu Stowarzyszenie zorganizowało pierwszą, historyczną wystawę. Odbyła się ona w dniach 18-20 listopada. Hodowcy wystawili ponad 100 okazów.

30 października 2016 roku Rada Federacji uchwałą przyjęła Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych w poczet członków rzeczywistych. Uchwała ta została potwierdzona przez Walne Zebranie Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej w dniu 17 grudnia 2016 roku. Od tego czasu Amazonka jest pełnoprawnym członkiem PFO.

Hodowcy RSHPE Amazonka regularnie startują z dużymi sukcesami na Ornitologicznych Mistrzostwach Polski. Największymi sukcesami hodowców Stowarzyszenia są jednak medale zdobyte na Ornitologicznych Mistrzostwach Świata (2 w Zwolle 2019, 1 w Matosinhos 2020).4 wrzesień, godz: 10:00
Siedziba Stowarzyszenia
Fundacja Elektrowni Rybnik
Podmiejska 43
copyright © 2016 by RSHPE Amazonka - wszelkie prawa zastrzeżone.