Celem działania Stowarzyszenia w szczególności jest:


1. Rozpowszechnianie hodowli papug i ptaków egzotycznych wśród społeczeństwa, w szczególności młodzieży.
2. Propagowanie hodowli papug i ptaków egzotycznych różnych gatunków, szczególnie tych objętych ochroną, których hodowla przyczynia się do zwiększenia populacji.
3. Zapewnianie sportowej rywalizacji w hodowli ptaków.
4. Dbanie o zachowanie tradycji i kultury podczas organizowanych imprez ornitologicznych.
5. Popularyzowanie wiedzy ornitologicznej.
6. Popieranie i aktywne uczestnictwo w działalności ornitologicznej.
7. Wspieranie prac naukowych z zakresu ornitologii i awifauny i ich upowszechnianie.
8. Promowanie działalności Stowarzyszenia w kraju i za granicą.
9. Wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnym profilu.
 4 wrzesień, godz: 10:00
Siedziba Stowarzyszenia
Fundacja Elektrowni Rybnik
Podmiejska 43
copyright © 2016 by RSHPE Amazonka - wszelkie prawa zastrzeżone.